Download

Tháng Bảy 12, 2016

Download bộ phần mềm ADS Civil 2020 phiên bản thương mại sử dụng khóa cứng:

Link Backup :

Bản Mạng 

Bản Education

Bản khóa cứng

 

Download bộ phần mềm ADS Civil 2020 phiên bản thương mại sử dụng khóa mạng:

 

 

Download bộ phần mềm ADS Civil 2020 phiên bản giáo dục Education:

 

 

Download hướng dẫn sử dụng :

 

survey_1

ADS Survey

road143-100

ADS Road

road143-100

ADS Road Marking

level_1

ADS Level

ADS Sewer

ADS VPV

ADS INTERSECTION