Video

Tháng Mười Hai 13, 2017

ADS Civil Hướng dẫn tính toán thủy lực hệ thống thoát nước mưa:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1UtxH8XXEmyCVgft_6OEiW3Cb1kD0Y_YH?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn chèn cọc giải phóng mặt bằng theo giai đoạn:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/121vfrQVHtEXjYQNRkcu7eX81k8cu31LM?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn chèn cống ngang vào mô hình thiết kế:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1fH1j4Qs5PipwQeAr_gZeOqCC6ySAuIG7?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn thiết kế nút giao vòng xuyến:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1qgl7WVYE9uJzzAJ0VYzyrkduYxvYtLyJ?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn chèn cọc giải phóng mặt bằng:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1evRVAXvBupme3byTY2kZYlJ64IHNDXft?usp=sharing

ADS Civil Xử lý số liệu khảo sát và cập nhật lý trình khi cải tuyến:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1rcFWRImfND8fqDQwhkeBkBe1QIZqt81j?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn thiết kế vạch sơn trong đường cong:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1YEuR9RXM7yq-njzKp3DqNY7B-lGeLs3T?usp=sharing

ADS Civil Hướng dẫn bạt tầm nhìn:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1iEgOyjn-9bM0k2B6a2q1pqvZAHOFCs5n?usp=sharing

ADS Civil định nghĩa các lớp địa chất trắc dọc, thể hiện trên trắc ngang và tính khối lượng từng lớp:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1RhJG1FjqGkf2z3lL_c3nlDpYSAsgxZsp?usp=sharing

ADS Civil Level hướng dẫn san nền theo mô hình bậc thang:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1G3Nn-CQ7W4fMkp49anttkRXUOtfEyJjF?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn thiết kế mặt đường bê tông xi măng:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1mRQWPxYKOoeeyiVhdjENQ-iG-01DRMlk?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn chèn địa vật trắc ngang:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/file/d/1Z85eqG1A1E5NknMxfF1huqWUDE8MhYky/view?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn thiết kế tường chắn taluy dương:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1EJX0vCnSHfkKJIRLh3CrvUqsaO0jwPF5?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn thiết kế tường chắn taluy âm:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/13K_iFQSUeetfdtymU_IOmZilYTeNtCE7?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn xây dựng mô hình hiện trạng qua những địa hình đặc biệt:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/file/d/1qEAEdiDEdh0PDEt1ST-VNezcEAVje6WF/view?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn thiết kế tính toán khối lượng đắp bọc và vải địa kỹ thuật:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/file/d/1unguBqFc5B5kT–cOViu_FUJlemM4-mL/view?usp=sharing

ADS Level hướng dẫn tính taluy san nền:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/file/d/1e3KeJdL-1KHV0l_7V7l-E06FPvqPKtLm/view?usp=sharing

ADS Level hướng dẫn tính toán khối lượng san nền theo giai đoạn:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/open?id=1vm31-7sFDpKTAAf0GVxAuzw7V2NwbuHD

ADS Civil hướng dẫn vẽ sơ họa cống ngang lên trắc dọc, bình đồ và xuất bảng thống kê:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/open?id=1WqwdMe_n2OFOL3xg_dZV1pxhCTnj5d7q

ADS Civil hướng dẫn vẽ sơ họa lỗ khoan địa chất lên bình đồ và xuất tọa đột:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1Bvjf40JgLtQXWaDzBMC04-VNyOaONXwM?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn Thiết kế mặt cắt kênh hình chữ nhật:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1Q3d6iKkN43dutm1KAq15rQ-KyVto19Hh?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn Thiết kế mặt cắt kênh hình thang:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1LC-KwCoY57uq7xgALkFsHEOGzEArNLj6?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn xuất hồ sơ bản vẽ in ấn:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1FpjXpieBpIvVHgou9VRtkbManwtGKxJj?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn dịch tim thiết kế trong ADS Road:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1-ruzzXFCmQ-IfV3YvJKfJtWYoMkrl46T?usp=sharing

ADS Civil Thiết kế hạ tầng kỹ thuật trong đường đô thị:

Link download file trong video :
https://drive.google.com/drive/folders/1PgmGWMG5A_U4LqmV-ykVE73_VjG9O0-v?usp=sharing

ADS Civil hướng dẫn thiết kế nút giao:

ADS VPV xây dựng mô hình 3D hiện trạng :

ADS VPV xây dựng mô hình 3D đường thiết kế

ADS VPV : Thiết kế an toàn giao thông, chiếu sáng

ADS VPV : Thiết kế thoát nước dọc tuyến :