THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIẢI PHÁP ADS CIVIL

Năm 2020 chúng tôi chính thức thành lập hội đồng cố vấn cho giải pháp ADS Civil, trên con đường phát triển của mình, chúng tôi nhận thấy việc thực sự cần thiết để sản phẩm đạt được chất lượng tốt nhất, cũng như mục tiêu dài hạn cho chiến lược phát triển công ty và bộ giải pháp thiết kế ADS Civil ,để đạt được mục tiêu đó việc kết hợp với các chuyên gia  trong và ngoài nước được đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Chúng tôi trịnh trọng thông báo thành viên mới nhất tham gia vào hội đồng cố vấn, TS. Trần Ngọc Linh, với kinh nghiêm gần 20 năm nghiên cứu của mình, và những thành tựu đã đạt được, hi vọng trong thời gian sắp tới, với những đóng góp quý báu mà TS. Trần Ngọc Linh tham gia cùng bộ giải pháp ADS Civil sẽ mang lại một bộ giải pháp không chỉ đáp ứng được những dự án trong nước mà có thể mang ADS Civil đi xa hơn khỏi lãnh thổ Việt Nam.

TS.Trần Ngọc Linh từng học tập và làm việc tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, nghiên cứu sinh tại trường Đại Học Công Nghệ Darmstadt, và nhiều năm làm việc tại nước ngoài.

Link Tham Khảo:

https://www.massivbau.tu-darmstadt.de/massivbau/team_fgm/wissenschaftlichemitarbeiter_fgm/team_tran.de.jsp?fbclid=IwAR19SBgAp9_5z1LNlel1sXQYvSiiLjmHvQMN6tw9nHjHQSvXgGoVLP5mcbA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *