CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2021

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐁𝐈̣ 𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐓 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 – 𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘 Kính gửi Quý khách hàng, sau khoảng thời gian ra mắt sản phẩm thiết kế thoát nước ADSCivil Sewer 2022, đội ngũ ADS Civil chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về những tính năng mới, giúp tự động[…]

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 7/2021 VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MÙA ĐẠI DỊCH COVID

Sau thời gian ra mắt sản phẩm ADS Civil Intersection, chúng tôi đã nhận đựơc những phản hồi tích cực, những lời ngợi khen từ Quý khách hàng, cùng với đó, với kế hoạch trang bị sản phẩm mới, để đồng hành cùng Quý khách hàng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp ,[…]

Civil Ads 2014 Released

ADS Civil 2014 released in 19th April 2016. Key features include: 1. Running on AutoCAD 2014 <64bits>. 2. Add design standards for new rural roads: 2014 3. Spiral curve combinatorial serial - Command: TDC ┘ 4. Curver Slope Flexible. -Command: TKTN ┘ 5. Design 86-06X shaped walls of the Institute of Transportation Design (TEDI)[…]