CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VÀ HỢP TÁC GIỮA KHOA CẦU ĐƯỜNG VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BAEZENI TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ HẠ TẦNG ADS CIVIL

Ngày 25/3/2021, Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) và Công ty Phần Mềm Baezeni đã phối hợp tổ chức chương trình Trao Đổi – Hợp tác về Giải pháp ADS Civil trong Thiết kế hạ tầng Giao Thông. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho giảng viên,[…]