Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Khoa kỹ thuật xây dựng – Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ và công ty TNHH phần mêm và Hội thảo Giải pháp ADS Civil trong thiết kế hạ tầng giao thông

Ngày 14/11/2020 tại hội trường C Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa kỹ thuật xây dựng trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ và công ty TNHH phần mềm Baezeni và Hội thảo Giải pháp ADS Civil trong thiết[…]

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN ADSCIVIL: TIẾN SỸ ĐẶNG MINH TÂN

ADSCivil xin trân trọng giới thiệu thêm thành viên ban cố vấn chuyên môn : Tiến sĩ Đặng Minh Tân – Hiện đang đảm nhiệm cương vị Phó trưởng bộ môn Đường Bộ, trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội. TS. Đặng Minh Tân tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận Tải[…]