Hội thảo Khoa học : hợp tác chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng Bim trong đào tạo và thực tiễn

Ngày 06.06.2019 Vừa qua, Công ty TNHH Phần mềm Baezeni ( Baezenisoft) đã có buổi hội thảo với trường Công nghệ Giao thông Vận tải Hà nội, trao đổi về những kinh nghiệm ứng dụng Bim trong đào tạo và thực tiễn. Hội thảo có sự tham gia của ba đơn vị : – Trường[…]