ADSCivil VPV

Tháng Chín 14, 2017

ADSCivil VPV ( Virtual Project Viewer ) : Là phần mềm mô phỏng 3D các dự án hạ tầng.

Sản phẩm nằm trong hệ thống bộ giải pháp thiết kế hạ tầng ADSCivil. ADSCivil VPV bao gồm 2 module :

 • Phần xây dựng mô hình 3D : Chạy trên nền Autocad
  • Lấy trực tiếp dữ liệu từ các module của ADSCivil : Địa hình từ ADSCivil Survey, Thiết kế mới từ ADSCivil Road….
  • Xây dựng mô hình nhanh chóng, chính xác
  • Tiêu chuẩn kế thừa từ các dự án trước
  • Hỗ trợ phương thức làm việc theo nhóm teamwork trong việc tạo dựng mô hình 3D.
 • Phần quan sát mô hình 3D.
  • Tạo Viewpoint, tạo hoạt cảnh.
  • Đóng gói mô hình 3D dễ dàng cho việc thuyết trình dự án.
  • Quản lý các đối tượng trong mô hình 3D ( group )
  • Tra cứu, Quản lý  thông tin đối tượng ( BIM).

Bạn có thể xem video sản phẩm ADS VPV qua troang youtube của chúng tôi :