ADSCivil Road Marking

Tháng Ba 30, 2017

Là module trợ giúp các kỹ sư tổ chức giao thông trên tuyến đường bao gồm bố trí biển báo, bố trí vạch sơn trên tuyến và nút giao. ADSCivil Road Marking chứa một thư viện lớn về các loại biển báo, vạch sơn , nút giao … giúp cho việc tổ chức giao thông được nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Tính năng chính :

  • Chạy trên nền Autocad 2007 và 2014
  • Theo quy chuẩn mới nhất về hệ thống báo hiệu đường QCVN 41-2019 của bộ  GTVT
  • Hỗ trợ bố trí vạch kẻ đường cho nút giao, ( bao gồm các nhóm vạch theo QCVN 41-2016 : Đường ưu tiên, vạch chéo , vạch mũi tên chỉ dẫn , vạch sang đường… )
  • Đặt biển báo trên mặt bằng tuyến
  • Tính toán , thống kê các loại biển báo, vạch sơn.
  • Khả năng hiệu chỉnh dễ dàng,
  • Hỗ trợ tính toán bố trí vạch sơn trong đường cong theo chiều dài tầm nhìn vượt xe tối thiểu.
  • Thiết kế hộ lan, cọc tiêu
  • Lập báo cáo khỏa sát hiện trạng đường cũ ( báo cáo hiện trạng vạch sơn, các loại hư hỏng đường cũ, vẽ bình đồ hiện trạng hư hỏng đường cũ )